Raamatupidamisteenuse hind sõltub ettevõtte tegevuse iseloomust, vajadustest ja töömahust ning lepitakse kokku iga kliendiga individuaalselt. Meie teenustest täpsema info saamiseks, palun saatke meile päringut personaalsele hinnapakkumisele. Me võtame Teiega ühindust esimesel võimalusel. Vaatamata seda, et meie teenused on kõrgkvaliteetsed, pakume meie kliendile väga head soodustused ja hinnad.
Alustava ettevõtte teenuse hind kujuneb raamatupidamise kannete alusel (puuduvad: põhivara, laenud, töötajad): 1.00 EUR/üks kanne.

Põhi raamatupidamisteenus sisaldab:

  • Raamatupidamise sisseseadmine
  • Algdokumentide kontroll ja raamatupidamisse kandmine
  • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
  • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
  • Käibemaksuarvestus
  • Sularaha arvestust
  • Arveldused aruandvate isikutega
  • Raamatupidamisregistrite väljatrükid (kasumiaruanne, vahebilanss)
  • Jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon

Lisateenused

Palgaarvestus 4,00 €/inimene
E-haiguslehe täitmine ja esitamine Haigekassale 4,00 €/tk
Maksudeklaratsioonide jm aruannete koostamine ja esitamine Maksuametile (KMD, TSD)
koos lisadega
6,00 €/tk
Lähetuskulude aruande koostamine 4,00 €/tk
Majandusaasta aruande koostamine 100,00 €/tk
Mikroettevõtte majandusaasta aruande koostamine 25,00 €/tk
Muude dokumentide koostamine (otsused, käskkirjad jms) 3,00 €/tk
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine või muutmine 90,00 €/tk
Töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine 15,00 €/tk
Lepingute muudatuste, lisade vormistamine 6,00 €/tk
Käskkirjade, korralduste koostamine 6,00 €/tk
Tõendite, teatiste väljastamine 4,00 €/tk
Statististiliste aruannete koostamine ja esitamine 6,00 €/tk